για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία
Συνέβη σήμερα
Συνέβη σήμερα
Μεγεθύνσεις
Μεγεθύνσεις
ΚΑΝΣ στα ΜΜΕ
ΚΑΝΣ στα ΜΜΕ
Προσεγγίσεις
Προσεγγίσεις
Γεωπολιτική
Γεωπολιτική
Share Button

Χαιρετισμός του Διευθυντή

Χριστόδουλος Κ. Γιαλλουρίδης, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Κοσμήτορας Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Το Κέντρο Ανατολικών Σπουδών για την Πολιτισμό και την Επικοινωνία αποτελεί επίσημο ερευνητικό θεσμό του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Έχει ως αποστολή του την ακαδημαϊκή, δηλαδή την επιστημονική ενασχόληση με τον ευρύτερο χώρο της Ανατολής, της Εγγύς, Μέσης και Άπω, που περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι της Ασίας, της Κεντρικής Ασίας, της Βορείου Αφρικής, της Τουρκίας  και της Υπερκαυκασίας.

Η επιστημονική ενασχόληση έχει ως περιεχόμενό της την έρευνα, την διεξαγωγή σεμιναρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων, την οργάνωση και διεκπεραίωση μετεκπαιδευτικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξειδικευμένων στις κατευθύνσεις του πολιτισμού, της πολιτικής, της οικονομίας, των διεθνών σχέσεων και της επικοινωνίας των χωρών και των περιοχών της Ανατολής, ενώ ειδική έμφαση δίδεται στον τομέα των δημοσιεύσεων και εκδόσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί το πρώτο και βασικό εργαλείο επικοινωνίας του Κέντρου με την δημοσιότητα, την κοινή γνώμη και ιδιαιτέρως τους φοιτητές, σπουδαστές και την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Επιδιώκεται η ανάπτυξη μιας διαλεκτικής σχέσης αλληλεπίδρασης που αφορά στις εξελίξεις στην Εγγύς, Μέση και ευρύτερη Ανατολή και που είναι συναφείς με τα γεγονότα της καθημερινότητας, τα προβλήματα των κρατών, ζητήματα συγκρούσεων, εθνικών διενέξεων, θρησκευτικών αντιπαραθέσεων, προβλημάτων ειρήνης και δημοκρατίας, δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Ο χώρος, τον οποίο το Κέντρο αναλαμβάνει να παρακολουθεί, να αναλύει σε μια πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη προσέγγιση, αναδεικνύεται στον 21ο αιώνα ως ο γεωπολιτικά κρισιμότερος και επομένως ζωτικότερος για την πορεία του κόσμου, την υπόθεση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας του διεθνούς συστήματος.

Πρόκειται για ένα έργο που εκκίνησε προ δεκαπενταετίας ως Κέντρο Ανατολικών Σπουδών με έμφαση στην Τουρκία και μέσα από μια συσσωρευμένη εμπειρία δραστηριοτήτων και ακαδημαϊκής έρευνας των στελεχών του, κατάφερε να δημιουργήσει ένα πλέγμα διεθνών διασυνδέσεων και εμπειριών, που του επιτρέπει σήμερα να προχωρήσει σε διεύρυνση γεωγραφικά και θεματικά, από την Εγγύς Ανατολή ως την Ρωσική Ομοσπονδία, την Κίνα και την Ιαπωνία.

Το Κέντρο αφορά  σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να εμπλακεί στην περιπέτεια της μάθησης, της γνώσης και της κατάκτησής της σε καινούργια επιστημονικά πεδία και περιοχές ακαδημαϊκής δράσης, τόσο ερευνητικά, όσο και εκπαιδευτικά. Το γεγονός της πανεπιστημιακής διάστασης του Κέντρου σημαίνει ότι δεν αφορά στην απλή ενημέρωση και πληροφόρηση για εξελίξεις στον κόσμο. Η αποστολή του είναι, πέραν τούτου, εξορισμού επιστημονική, ακαδημαϊκή και ερευνητική, που σημαίνει την αναλυτική και τεκμηριωμένη προσέγγιση των γεγονότων, συμβάντων, εξελίξεων και φαινομένων της διεθνούς πολιτικής και του πολιτισμού.


Αποστολή και Στόχοι:

Η στοχοθεσία του Κέντρου διαρθρώνεται τόσο στην γεωγραφική οριοθέτηση της αποστολής του, όσο και στις θεματικές ενότητες που αποτελούν το περιεχόμενο της στρατηγικής του Κέντρου, σε σχέση με τις ερευνητικές, εκπαιδευτικές και ευρύτερες ακαδημαϊκές του κατευθύνσεις και προσανατολισμούς. Κατά αυτό τον τρόπο, η  Εγγύς, Μέση και Άπω Ανατολή, η Κεντρική Ασία και η Υπερκαυκασία, αλλά και η Νοτιοανατολική Μεσόγειος, αποτελούν γεωγραφικές ζώνες του άμεσου επιστημονικού ενδιαφέροντος του Κέντρου.

Ταυτόχρονα, θεματικά, το Κέντρο στοχεύει να προσεγγίσει μεγάλα, διαχρονικά, κρίσιμα, αλλά και εξαιρετικής σημασίας σύγχρονα ζητήματα της ανθρωπότητας, όπως είναι το Ισλάμ και η Τρομοκρατία, ο Αραβικός κόσμος, η  Περσία ως αυτοτελές ιδιαίτερο διεθνές πρόβλημα, το Κουρδικό Ζήτημα, οι διαμάχες στην Υπερκαυκασία (βλ.Αρμενία versus Αζερμπαιτζάν), εθνοτικά και μειονοτικά προβλήματα, η διαμάχη Ινδίας – Πακιστάν για το Κασμίρ, το φαινόμενο της υπανάπτυξης και της καταστροφής του περιβάλλοντος, της φτώχιας και της εξαθλίωσης μεγάλων μερίδων του πληθυσμού και τα συναφή με αυτά συνδεόμενα ζητήματα της ειρήνης και της σταθερότητας, τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ελευθεριών και της δημοκρατίας.

Οι συναρτώμενες, επίσης, με αυτά θεματικές ενότητες, απασχολούν ερευνητικά και ακαδημαϊκά το Κέντρο ως ζητήματα που έχουν σημαντική επιστημονική βαρύτητα, αφού αποτελούν και μία terra incognita για τον δυτικό πολιτισμό. Παράλληλα, πολιτικά, τα αποτελέσματα και προϊόντα της επιστημονικής δράσης και έρευνας του Κέντρου και των στελεχών του θα μπορούσαν να συνδράμουν σε μια αποτελεσματικότερη κατανόηση μεγάλων και ζωτικών προβλημάτων της ανθρωπότητας.

Η επικοινωνία αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι γνώσης και κατάκτησης του κόσμου της Ανατολής, που συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση, αλλά και ταυτόχρονα με τα πολιτικά συστήματα, τις ελευθερίες και το κράτος δικαίου, στοιχείο απαραίτητο για την ελεύθερη και αντικειμενική ενημέρωση. Τέλος, ο πολιτισμός που σε αυτό τον κόσμο έχει βαθιές, ιστορικές ρίζες χιλιάδων ετών, σήμερα απειλείται από την πολιτική αδυναμία δικτατορικών και αυταρχικών καθεστώτων, να υιοθετήσουν πολιτικά συστήματα με δημοκρατία και αυτοδιάθεση, δηλαδή ελευθερίες, που προϋποθέτουν την κατεδάφιση απολυταρχικών καθεστώτων και την υιοθέτηση του πολιτισμού της ελευθερίας.


Δράσεις:

Το Κέντρο Ανατολικών Σπουδών, από το 2002, ανέπτυξε μια σταθερή ερευνητική και εκπαιδευτική πολιτική που παρέπεμπε, τόσο στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συναντήσεων μεταξύ φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου και φοιτητών των Πανεπιστημίων Bilgi και Galatasaray Τουρκίας, σε μια προσέγγιση προσομοίωσης θεμάτων που αφορούν την Ελλάδα, την Τουρκία και τον κόσμο, όπως τα θέματα δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελληνοτουρκικών σχέσεων και άλλων διεθνών συγκρούσεων, τα θέματα της παγκοσμιοποίησης και της τρομοκρατίας. Αυτή η συνεργασία διήρκησε από το 2002 μέχρι και το 2008. Από το 2001 μέχρι και το 2003 το Κέντρο οργάνωσε σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Βήμα Θρησκειών και Πολιτισμών της Ιεράς Μονής Κύκκου, δύο μεγάλα διεθνή συνέδρια με θέμα: Συνάντηση Θρησκειών και Πολιτισμών σε αντίστιξη της θεωρίας Huntington περί σύγκρουσης πολιτισμών.

Επίσης, το Κέντρο είχε την ευκαιρία να προσκαλέσει ως ομιλητές σε ημερίδες διαλέξεων και εργαστήρια, προσωπικότητες του πολιτικού και ακαδημαϊκού χώρου, της διπλωματίας και του πολιτισμού. Στις εκδόσεις του Κέντρου συμπεριλαμβάνεται και η εναρκτήρια διεθνής έκδοση του περιοδικού Eurodialogue, Journal of International Relations, European, Economic and Social Studies σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Κέντρο προετοιμάζει σειρά εκδόσεων που άπτονται σύγχρονων θεμάτων της πολιτικής και του πολιτισμού, με εστίαση σε θέματα δημοκρατίας, τρομοκρατίας και παγκοσμιοποίησης.

Παράλληλα από το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014 διεξάγεται σειρά σεμιναρίων επιμορφωτικού χαρακτήρα με θέματα τις Ισλαμικές και Αραβικές Σπουδές, την σχέση Ανατολής – Δύσης, την Τουρκία και την πορεία μετεξέλιξής της, τη Ρωσική Ομοσπονδία και την Κίνα.