για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία
Συνέβη σήμερα
Συνέβη σήμερα
Μεγεθύνσεις
Μεγεθύνσεις
ΚΑΝΣ στα ΜΜΕ
ΚΑΝΣ στα ΜΜΕ
Προσεγγίσεις
Προσεγγίσεις
Γεωπολιτική
Γεωπολιτική

Ιράκ

Share Button

ΑγωγόςΦαίνεται ότι τελικά το πετρέλαιο που διαθέτει το Ιράκ θα αποτελέσει το μέσο με το οποίο θα εξομαλυνθούν οι σχέσεις του κράτους αυτού με την Τουρκία. Μολονότι η κυβέρνηση του Ιράκ ανιτίθετο στη μεταφορά πετρελαίου μέσω αγωγού απο την αυτόνομη περιοχή των Κούρδων του Βορείου Ιράκ προς την Τουρκία και προέβαινε σε παρελκυστικές ενέργειες για να εμποδίσει αυτή τη μεταφορά, οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών (όπως δείχνουν οι ανακοινώσεις Taner Yıldız, Nechirvan Barzani και Hussain al-Shahristani στις 23-25 Δεκεμβρίου) φαίνεται να οδηγόυν σε μια θετική για όλους λύση. Η Τουρκία, μεν, θα λάβει την ενέργεια που χρειάζεται, ενώ οι κυβερνήσεις της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν και του Ιράκ, δε, την αναγνώριση και το χρήμα που χρειάζονται για την ανάπτυξη τους.

Λαλέ-Ειρήνη Νατζάφζαντε

Share Button

Οι πρόσφατες διπλωματικές κινήσεις της Τουρκίας όσον αφορά στο Κουρδικό ζήτημα αναδεικνύουν πόσο σύνθετη και πολύπλευρη είναι η πολιτική του Ερντογάν. Το άνοιγμα του προς το Κουρδιστάν, που επιτεύχθηκε πρόσφατα με τη συνάντηση Ερντογάν – Μπαρζανί στο Ντιαρμπακίρ, δείχνει το στόχο της Τουρκίας που είναι η ισχυροποίηση του ρόλου της στη ευρύτερη περιοχή.Ερντογάν - Μπαρζανί

Συγκεκριμένα, η προσπάθεια προσεταιρισμού του Κουρδιστάν έχει διττό χαρακτήρα. Από τη μια πλευρά εξασφαλίζει την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Τουρκίας, με τη μεταφορά πετρελαίου απευθείας από το Κουρδιστάν και επίσης βοηθάει στην επέκταση των εμπορικών συναλλαγών με τις γείτονες χώρες. Ταυτόχρονα, δημιουργεί τις συνθήκες για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ των δύο λαών. Από την άλλη πλευρά, η προσέγγιση με το Κουρδιστάν βοηθάει την κυβέρνηση Ερντογάν και στο εσωτερικό της μέτωπο, δίνοντας πολλαπλά και ίσως αντιφατικά μηνύματα προς όλους. Στους Κούρδους της Τουρκίας φαίνεται να υπόσχεται ελευθερία έκφρασης και διατήρηση της ξεχωριστής τους κουλτούρας, υιοθετώντας μικρές, αλλά συμβολικές αλλαγές, όπως είναι η χρήση της Κουρδικής γλώσσας. Παράλληλα, όμως, η Κυβέρνηση Ερντογάν με το να υπονοεί γενική αμνηστία προς τους Κούρδους πολιτικούς κρατούμενους και μετά να το αναιρεί, φαίνεται ότι προσπαθεί να διατηρήσει ισορροπίες με τους πολιτικούς της επικριτές. Συνέχεια ανάγνωση

Επιπλέον, οι κινήσεις αυτές δημιουργούν πολλές διαφορετικές προοπτικές όσον αφορά στις σχέσεις της με το Ιράκ. Αφενός, η συνεργασία με το Κουρδιστάν, αυτόματα ενισχύει την αυτονόμησή του και επομένως την επίδραση της Τουρκίας στα τεκταινόμενα του Ιράκ. Αφετέρου, οι πρόσφατες προσεγγίσεις της ηγεσίας της Τουρκίας με την ηγεσία του Ιράκ, παρά τις διαφωνίες τους όσον αφορά στη Συρία, στο ενεργειακό ζήτημα και στην τρομοκρατία, δείχνουν ότι η Τουρκία είναι προσηλωμένη στο να αποκομίσει τα οφέλη που αυτή η συνεργασία της προσφέρει σε πολλούς τομείς, όπως στην οικονομία και στις διεθνείς σχέσεις της με τη Δύση.

Όλα αυτά προβάλλουν την κατεύθυνση και τον στόχο της διπλωματίας της κυβέρνησης Ερντογάν που δημιουργεί ανησυχία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Είτε είναι συνειδητή αυτή η επιλογή, είτε επιβάλλεται από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, οδηγεί στο συμπέρασμα πως προβάλλεται ως αναξιόπιστη και για το λόγο αυτό επικίνδυνη, τόσο για τα εσωτερικά θέματα της χώρας, όσο και για τα γειτονικά με αυτή κράτη.

Νατζάφζαντε Λαλέ-Ειρήνη