για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία
Συνέβη σήμερα
Συνέβη σήμερα
Μεγεθύνσεις
Μεγεθύνσεις
ΚΑΝΣ στα ΜΜΕ
ΚΑΝΣ στα ΜΜΕ
Προσεγγίσεις
Προσεγγίσεις
Γεωπολιτική
Γεωπολιτική

Τουρκία

Share Button

Το σεμινάριο «Διεθνής Πολιτική στην Μέση Ανατολή, Τουρκία, Βόρειο Αφρική, Νοτιοανατολική Μεσόγειο: Οι επιπτώσεις στην Ευρώπη» εστιάζει το ενδιαφέρον του στις σύγχρονες μορφές σύγκρουσης και γεωπολιτικής υπεραξίας περιοχών, όπως η Μέση Ανατολή και η Τουρκία, όπου οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα επηρεάζουν τις εξελίξεις τόσο στην διεθνή πολιτική, όσο και στην ασφάλεια και στην ειρήνη στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Βόρειος Αφρική αποτελεί ένα υποσύστημα «παραγωγής κρίσεων» και συγκρούσεων, όχι μόνο λόγω των εμφύλιων διαμαχών, αλλά και λόγω των αυξημένων προσφυγικών ροών εξαιτίας κυρίως της ισλαμικής τρομοκρατίας, της φτώχιας, των κοινωνικών και πολιτικών παθογενειών. Η προσφυγοποίηση μεγάλων ομάδων πληθυσμού από τις ως άνω περιοχές, συνιστά ένα προστιθέμενο δυσεπίλυτο πρόβλημα για την Ελλάδα και την Ευρώπη, το οποίο αποτελεί σοβαρή απειλή κατά της ευρωπαϊκής ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει σοβαρές εσωτερικές συνέπειες, όπως η επικίνδυνη άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Κέντρο Γεωπολιτικών Αναλύσεων του New York College με την επιστημονική υποστήριξη του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία του Παντείου Πανεπιστημίου, του Κέντρου Μελέτης Μεσογειακής – Μεσανατολικής Πολιτικής και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, του Ινστιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, του Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα έχει την επίσημη υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (ΕΣΥΝ).

Συνέχεια ανάγνωση

Διεθνής Πολιτική: Μέση Ανατολή, Τουρκία, Βόρειος Αφρική, Νοτιοανατολική Μεσόγειος και Ευρώπη

14 Νοεμβρίου – 5 Δεκεμβρίου 2016

*Δήλωση συμμετοχής έως 7 Νοεμβρίου

Σεμινάριο Διεθνούς Πολιτικής

«Εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία και επιπτώσεις τους στην διεθνή πολιτική», Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η Τουρκία βρίσκεται σε μια δυναμική εσωτερικών αλλαγών που αγγίζουν το όριο των δομικών μεταβολών. Μετά την ακύρωση του κεμαλικού συστήματος από το ισλαμικό κίνημα του Ερντογάν, σήμερα οδηγείται η χώρα σε μια πλήρη ανατροπή δομών του πολιτικού συστήματος. Η πολιτική αξιοποίηση από τον Ερντογάν της απόπειρας των κεμαλιστών και μερίδας του στρατεύματος για ανατροπή του, κατευθύνει το τουρκικό πολιτικό σύστημα σε μια προσωποπαγή απολυταρχική εξουσία του Ερντογάν εν είδει δικτατορίας της του ενός ανδρός αρχής. Ο Ερντογάν έχει προβεί σε εκκαθαρίσεις σε όλα τα επίπεδα του πολιτικού συστήματος, δημόσιας διοίκησης, στρατεύματος και ακαδημαϊκού χώρου, πράγμα που αλλοιώνει πλήρως την δομή του πολιτικού συστήματος και την πολιτική μορφολογία της Τουρκίας.

«Έξι χρόνια μετά τις αραβικές εξεγέρσεις: οι περιπτώσεις της Τυνησίας και της Λιβύης», Κεφαλά Βιβή, Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στη Μέση Ανατολή, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Κατά την διάρκεια του μαθήματος θα γίνει μία σύντομη αναφορά στα αίτια των αραβικών εξεγέρσεων και στους βασικούς παράγοντες που καθόρισαν την έκβαση τους. Στην συνέχεια θα εξεταστεί αφενός η περίπτωση της Τυνησίας, η οποία φαίνεται να έχει καταφέρει να εγκαθιδρύσει μία εύθραυστη Δημοκρατία  και αφετέρου η περίπτωση της  Λιβύης, η οποία από την ανατροπή του καθεστώτος Καντάφι μέχρι σήμερα, βρίσκεται βυθισμένη σε έναν ατέρμονο εμφύλιο πόλεμο.

«Ελληνοτουρκικές σχέσεις και δίκαιο της θάλασσας», Τσάλτας Γρηγόριος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις διέπονται από μια πολυσήμαντη δέσμη αιτίων και παραγόντων που τις επηρεάζουν και τις καθορίζουν, που κινούνται, τόσο στο πολιτικό επίπεδο, όσο και στο δικαιϊκό με έμφαση στην διεθνή του έκφραση. Το διεθνές δίκαιο διέπει τις σχέσεις των κρατών και επιχειρεί να ρυθμίσει τις συγκρούσεις κατά τρόπο ειρηνικό. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα συζητηθούν οι διεθνείς συνθήκες που αφορούν στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε συγκεκριμένες εξελίξεις, οι οποίες αποτελούν και την πηγή παραγωγής της σύγκρουσης σε μια ιστορική διαδρομή με ειδικότερη αναφορά στο δίκαιο της θάλασσας ως προς τις δυνατότητες διευθέτησης της σύγκρουσης.

«Ο ρόλος των μειονοτήτων (θρησκευτικές-εθνικές-φυλετικές) στην πολιτική σταθερότητα στα κράτη της Μέσης Ανατολής και οι επιπτώσεις για την ΕΕ στον 21ο αιώνα», Καραμπελιάς Γεράσιμος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η δημιουργία των Μεσανατολικών κρατών κατά τον 20ο αιώνα βασίστηκε στις ανάγκες και τη δύναμη της γεω-πολιτικής και γεω-οικονομικής ισχύος των κρατών της Δύσης και πολύ λίγο στις δημοκρατικές επιταγές των κοινωνικών στρωμάτων και των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων της κάθε περιοχής.  Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη στους τομείς της επικοινωνίας και εκπαίδευσης, αλλά και των μελών της Διασποράς σε δυτική Ευρώπη και Αμερική σε συνδυασμό με τις ριζικές αλλαγές στη διεθνή σκακιέρα κατά τη μεταψυχροπολεμική περίοδο, επιτρέπουν σε συγκεκριμένες ομάδες και ελίτ να επιδιώξουν τη κατάκτηση μεγαλύτερων πολιτικών δικαιωμάτων (πχ. Κούρδοι).  Οι επιπτώσεις των κινήσεων αυτών στα κράτη της ΕΕ είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι επιφανειακές (πχ. μετανάστευση, τρομοκρατία, άνοδος ακροδεξιών κομμάτων, συγκρούσεις).

«Η πολιτική Ομπάμα στην Ανατολική Μεσόγειο», Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Καθηγητής Στρατηγικών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει την εξέλιξη της πολιτικής Ομπάμα στην Ανατολική Μεσόγειο από την ομιλία του Καΐρου το 2009 με το ελπιδοφόρο αμερικανικό άνοιγμα στον μουσουλμανικό κόσμο ως τις κρίσεις που ακολούθησαν την λεγόμενη «αραβική άνοιξη».   Θα εξετασθεί η διαφοροποίηση της αμερικανικής πολιτικής μεταξύ της στρατιωτικής επέμβασης στον εμφύλιο της Λιβύης και της μη επέμβασης στρατιωτικά στον εμφύλιο της Συρίας, τα προβλήματα της αμερικανικής πολιτικής στην Αίγυπτο και το Ιράκ, καθώς και η επιδείνωση των σχέσεων των ΗΠΑ με την Τουρκία λόγω της συριακής κρίσης.

«Η Μέση Ανατολή και το Κουτί της Πανδώρας», Αλέξανδρος Μαλλιάς, Πρέσβης επί τιμή, πρώην Πρέσβης της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον (2005-2009) και Ειδικός Διπλωματικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Παπαστάμου Ανδρέας, Οικονομικός Σύμβουλος Υπουργείου Εξωτερικών


 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Απευθύνεται ως σεμιναριακό πρόγραμμα σε στελέχη του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της δημόσιας διοίκησης, των διαφόρων υπουργείων, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Κοινοβουλίου, στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, όπως επίσης και σε φοιτητές, ερευνητές και στελέχη του ιδιωτικού τομέα, αλλά και γενικότερα σε κάθε άτομο, του οποίου η επαγγελματική ενασχόληση ενέχει την κατανόηση του διεθνούς γίγνεσθαι και τη διαχείριση κρίσιμων και εξαιρετικών καταστάσεων.

ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί υλικό σε CD-ROM (powerpoint εισηγήσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ:

Μετά το πέρας του Σεμιναρίου θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Πληροφορίες – Εγγραφές: Αμαλίας 38, Σύνταγμα, 2103225961, http://www.nyc.gr/diethnis-politiki-mesi-anatoli-toyrkia

Προκήρυξη σεμιναρίου: Σεμινάριο Διεθνούς Πολιτικής

*Δήλωση συμμετοχής έως 7 Νοεμβρίου

Share Button

Της Ειρήνη Χριστοδουλάκη, Ερευνήτριας Κέντρου Ανατολικών Σπουδών

Μια εξαιρετικά σημαντική ανακοίνωση πρόκειται να πραγματοποιήσουν τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Η ανακοίνωση αφορά την ακριβtzixantistesή ημερομηνία για τον εορτασμό του Eid – al – Adha. Το γνωστό, στην Τουρκία, και ως «Κουρμπάν Μπαϊράμι» σημαίνει  «γιορτή της θυσίας», γιορτάζει την θυσία του Ισαάκ από τον Αβραάμ, πέφτει στην 10η μέρα του σεληνιακού μήνα Dhu- al – Hijjah και αποτελεί την τρίτη μέρα του προσκυνήματος Χατζ στη Μέκκα.

Να σημειωθεί πως η γιορτή ακολουθείται σε αρκετές χώρες ανά τον κόσμο λόγω των μουσουλμανικών πληθυσμών, ενώ αποτελεί επίσημη αργία για αρκετές μουσουλμανικές χώρες. Επί παραδείγματι, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Bınalı Yıldırım ανακοίνωσε πως η Τουρκία – λόγω της ανάκλησης των καλοκαιρινών αδειών εξαιτίας της αποτυχημένης προσπάθειας πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου- θα έχει επίσημη αργία εννέα ημερών για το Κουρμπάν Μπαϊράμι. Παραδοσιακά στην Τουρκία η αργία κρατάει τρεις με τέσσερις μέρες.

Συνέχεια ανάγνωση

Ωστόσο, η επόμενη ημερομηνία εορτής της «γιορτής της θυσίας» συμπίπτει με μια εξαιρετικά σημαντική ημερομηνία για την παγκόσμια κοινότητα. Η ημερομηνία αυτή αναμένεται να είναι η 11η Σεπτεμβρίου, όταν και συμπληρώνονται 15 χρόνια από την επίθεση της Al Queda στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Μέσα, λοιπόν, στις επόμενες μέρες οι αρμόδιες αρχές της Σαουδικής Αραβίας θα επιβεβαιώσουν, βάσει των φάσεων της σελήνης, την ημερομηνία έναρξης της γιορτής καθώς και του προσκυνήματος Χατζ. Σε περίπτωση που το φεγγάρι δεν είναι εμφανές τότε η γιορτή θα ξεκινήσει την επόμενη, 12η Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, στις Ηνωμένες Πολιτείες το συμβούλιο Fiqh της Βορείου Αμερικής- το οποίο είναι ένωση μουσουλμάνων διδασκάλων για την ερμηνεία του Ισλάμ- έχει ήδη δηλώσει πως θα ακολουθήσει την μέρα για την Eid – al – Adha που θα ανακοινώσει η Σαουδική Αραβία [1] ενώ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Φετφά και την Έρευνα δήλωσε το ίδιο.

Με τα αυξανόμενα κρούσματα ισλαμικού εξτρεμισμού μέσα στο καλοκαίρι και με τις αναφορές πως τζιχαντιστικοί πυρήνες ενδεχομένως να ετοιμάζουν νέες επιθέσεις στο Βέλγιο [2], καθώς και την ανακοίνωση του επικεφαλής της Europol , Ρομπ Γουέινραϊτ, πως η υπηρεσία ετοιμάζει «απόβαση» πρακτόρων στα ελληνικά νησιά και την Ιταλία ώστε να υπάρξει έλεγχος των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών για τυχόν ύπαρξη τζιχαντιστών [3], γεννάται η εύλογη ερώτηση αν η «γιορτή της θυσίας» αποτελεί την καλύτερη αφορμή για τη διενέργεια νέων επιθέσεων από τζιχαντιστές σε ευρωπαϊκό, αμερικανικό ακόμα και ασιατικό έδαφος. Αρκεί μια ματιά στην επίθεση στη Νίκαια στις 14 Ιουλίου για να επιβεβαιώσουμε πως στο παρελθόν, η ISIS και τα μέλη της έχουν επιλέξει σημαντικές και γεμάτες σημειολογία ημερομηνίες για τη διεξαγωγή επιθέσεων. Τα ερωτήματα που τίθενται, λοιπόν, είναι αν αυτή η φορά θα είναι διαφορετική και δεν υπάρξει κάποια επίθεση και σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο χτύπημα των τζιχαντιστών αν ο δυτικός κόσμος είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει, σε όλα τα επίπεδα, ακόμα ένα τρομοκρατικό χτύπημα.

Υποσημειώσεις
1. Fiqh Council. (2016) Expected Date for Eidul Adha 1473 Διαθέσιμο στο:http://www.fiqhcouncil.org/node/81 [ημερ. προσβ.: 27-08-2016]
2. Το Ποντίκι. (2016) Παρακλάδι της ISIS ίσως ετοιμάζει νέα επίθεση στο Βέλγιο. Διαθέσιμο στο: http://www.topontiki.gr/article/182918/parakladi-tis-isis-isos-etoimazei…[ημερ. προσβ.:27-08-2016]

3. Το Ποντίκι. (2016) «Απόβαση» πρακτόρων της Europol σε ελληνικά νησιά – Ψάχνουν τζιχαντιστές, Διαθέσιμο στο: http://www.topontiki.gr/article/182905/apovasi-praktoron-tis-europol-se-… [ημερ.προσβ.:27-08-2016]

 

Πρώτη δημοσίευση: Κέντρο Ανατολικών Σπουδών 

Share Button

Έν έτει 2016, συμπληρώνονται 42 χρόνια μετά την εφαρμογή της τουρκικής στρατηγικής για κατάληψη της Κύπρου με την επιχείρηση Αττίλας και διαμόρφωσης εν τοις πράγμασι συνθηκών γεωγραφικού διαχωρισμού του νησιού. Η εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο κατά την 20η Ιουλίου 1974 σε πρώτη φάση και κατά την 14η Αυγούστου του ιδίου έτους στο δεύτερο της στάδιο συνιστά ένα διεθνές έγκλημα με ανυπολόγιστες συνέπειες για τον ελληνισμό, Αθήνα και Λευκωσία. Η τουρκική εισβολή κατέγραψε σωρεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών των Ελλήνων της Κύπρου, η οποία αναγνωρίστηκε σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων από τη ευρωπαϊκή και διεθνή δικαιοταξία. Κατοχή, εκτοπισμένοι, εγκλωβισμένοι, αγνοούμενοι, παράνομος εποικισμός, καταστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς, εξάλειψη στοιχείων που μαρτυρούν την παρουσία του Ελληνισμού κ.α. Η Τουρκία δε, αν και έχει κριθεί αποκλειστικά υπόλογος για τις εν λόγω παραβιάσεις, εξακολουθεί να κατέχει παρανόμως το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχει εγκατεστημένη σε μόνιμη βάση στρατιωτική δύναμη περί των 40.000 τούρκων στρατιωτών, να προβαίνει σε αγοραπωλησίες των ελληνοκυπριακών περιουσιών και να αλλοιώνει την δημογραφία και τις πληθυσμιακές αναλογίες στα κατεχόμενα εδάφη με τον παράνομο εποικισμό τους από Τούρκους, κάτι το οποίο συνιστά έγκλημα πολέμου. Συνέχεια ανάγνωση

Επισημαίνεται πως η Άγκυρα επιδεικνύει παντελή αδιαφορία και άρνηση συμμόρφωσης προς την ευρωπαϊκή και διεθνή δικαιοταξία, δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως υπάρχουσα κρατική οντότητα που εκπροσωπεί την Κύπρο διεθνώς, δεν αναγνωρίζει κατ’ επέκταση ούτε τον εναέριο ή θαλάσσιο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας  και επιδιώκει μία λύση, στην οποία το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, το οποίο η ίδια αναγνωρίζει ως «ΤΔΒΚ» θα είναι το ένα εκ των δύο συνιστώντων κρατών μίας sui generis ομοσπονδιακής δομής, η οποία και θα αντικαταστήσει εν προκειμένω, εάν υπάρχει συμφωνία, το σημερινό υποκείμενο διεθνούς δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι εξόφθαλμη και εγκληματικά επικίνδυνη για το μέλλον του ελληνισμού η συνεχής διολίσθηση Αθήνας και Λευκωσίας από τον στόχο της απελευθέρωσης και της αποκατάστασης της διεθνούς νομιμότητας στην Κύπρο. Η πορεία των γεγονότων από το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνος μέχρι και σήμερα  αναδεικνύει τα ελλείμματα στρατηγικής στοχοθεσίας από μέρους των Ελλήνων, καθιστώντας εξαιρετικά ανησυχητικό το μέλλον για τον ελληνισμό.

Μερσίλεια Αναστασιάδου, Επιστημονική Συνεργάτης Κέντρου Ανατολικών Σπουδών

Share Button

i-tourkia-apetrepse-tromokratiki-epithesi-tin-prwtoxronia.w_lΕνόψει του εορτασμού της 19 Μαϊου, ημέρα όπου τιμάται ο Κεμάλ Ατατούρκ και εορτάζεται ως Ημέρα της Νεολαίας και των Αθλημάτων , η τουρκικές αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις πανεθνικά και στις 81 αστυνομικές επαρχιακές δυνάμεις της χώρας, για πιθανή τρομοκρατική επίθεση από το ISIS.Η προειδοποίηση προέρχεται από τις αστυνομικές έρευνες της χώρας που επικεντρώνονται σε πιθανά μέλη του ΙΚ στην Τουρκία. Ώς στόχοι, θεωρούνται οι στρατιωτικές και αστυνομικές εγκαταστάσεις και τα δημόσια κτίρια, ενώ δημοσιεύματα υποδεικνύουν ως πιθανό στόχο το Μαυσωλείο του Ατατούρκ στην τουρκική πρωτεύουσα, καθώς το ίδιο θα παραμείνει ανοικτό και θα προσελκύσει χιλιάδες επισκέψεις την μέρα αυτή. Επίσης, τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν έφοδοι και συλλήψεις στην ανατολική επαρχία Ελαζίγκ σε έξι διευθύνσεις όπου η τούρκικη αστυνομία συνέλαβε 7 υπόπτους του ΙΚ, μεταξύ των οποίων ο ένας είναι υψηλόβαθμος διοικητής της οργάνωσης. Επομένως ζητείται μια άμεση αύξηση των μέτρων ασφαλείας για την μέρα αυτή, κυρίως και μετά τις δηλώσει του ΙΚ πως “θεωρεί απίστους τους Τούρκους στρατιώτες και αστυνομικούς και ότι επιτρέπεται να τους πολεμούν και να τους σκοτώνουν”.

Δανάη Κατσέα-Σαράντου

Share Button

Με την παρέλευση λιγότερο από μιας δεκαετίας από την τουρκική εισβολή, η Τουρκία επιτυγχάνει την ολοκλήρωση του βασικού πλαισίου στόχων που είχαν τεθεί στα μέσα της δεκαετίας του 1950, δηλαδή της οικοδόμησης ενός οιονεί κράτους, που οριοθετείται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, άρα έχει έδαφος, αποτελείται από συμπαγή εθνικά πληθυσμό, που συνιστά τον λαό και στηρίζεται σε ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο του επιτρέπει να οικοδομήσει κυβέρνηση, που να διαρθρώνεται από πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και ευρύτερους θεσμούς. Κύπρος 1974Η 15η Νοεμβρίου 1983 αποτελεί μία τραγική ημέρα για την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Ελληνισμό, αφού η τουρκική εισβολή στο νησί εμπεδώνει τις συνθήκες de facto κατοχής με την δημιουργία θεσμικής «κρατικής υπόστασης» στην ελεγχόμενη από την Τουρκία βόρεια περιοχή της Κύπρου, υπόσταση, η οποία αν και παράνομη και άκυρη, θα διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την συν τω χρόνω αναγνώρισή της στο πλαίσιο των προσπαθειών για εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό Πρόβλημα.

Μερσίλεια Αναστασιάδου Συνέχεια ανάγνωση

Σε εκδηλώσεις εορτασμών που πραγματοποιήθηκαν στα κατεχόμενα, ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακκιντζί υπογράμμισε πως στόχος είναι να καταστεί το παράνομο αποσχιστικό μόρφωμα αποκαλούμενο «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», που αποτελεί προϊόν της εισβολής και της κατοχής, ένα από τα δύο ισότιμα μέρη μιας ομοσπονδιακής δημοκρατίας στην Κύπρο! Στρατιωτική παρέλαση και υπερπτήσεις πάνω από τον κυπριακό εναέριο χώρο έλαβαν επίσης χώρα, ενώ τονίσθηκε από τον τουρκοκύπριο ηγέτη πως είτε ευοδωθεί η διαδικασία εξεύρεσης λύσης, είτε όχι, η «ΤΔΒΚ» θα εξακολουθήσει να διατηρεί δεσμούς «ακλόνητης ενότητας και αλληλεγγύης με την Τουρκία», κάτι το οποίο θα ενισχυθεί ιδιαίτερα με το νέο έργο υδροδότησης των κατεχομένων μέσω Τουρκίας. Με την μονομερή ανακήρυξη της παράνομης αποσχιστικής οντότητας στην βόρεια περιοχή της Κύπρου υπό την ονομασία «Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου», τίθενται οι βάσεις, ούτως ώστε το ελεγχόμενο καθ’ ολοκληρία από την Τουρκία εξάμβλωμα, να επιδιώκει συστηματικά και μεθοδικά από τότε και για τα τελευταία 32 χρόνια την μετατροπή του σε αναγνωρισμένη κρατική οντότητα και ει δυνατό ως μέρος της νέας κρατικής δομής που βρίσκεται σε διαδικασία συνομολόγησης στο πλαίσιο των «διακοινοτικών συνομιλιών» για την σύμπηξη ενός «διζωνικού δικοινοτικού» κρατικού μορφώματος.

Ένα έτος μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, κατά το 1975, την 13η Φεβρουαρίου, τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας μονομερώς αποφασίζει να καταστεί «Ομόσπονδο Τουρκικό Κράτος», κάτι το οποίο αποδοκιμάζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ενώ το 1983 καταδικάζεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και σε επακόλουθα ψηφίσματα του Οργανισμού, η προσπάθεια των τουρκοκυπριακών αρχών της 15ης  Νοεμβρίου του ιδίου έτους, για εγχείρημα απόσχισης τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο κράτος στη βόρεια περιοχή της Kύπρου. Το μόρφωμα αυτό δεν έχει αναγνωριστεί από κανένα άλλο κράτος πλην της Τουρκίας, ενώ εξαρτάται οικονομικά, στρατιωτικά, πολιτικά, διοικητικά και εν γένει θεσμικά από το τουρκικό κράτος.

Η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» ή όπως πλέον συχνά και με αυξανόμενους ρυθμούς αναφέρεται εσφαλμένα, εκ παραδρομής ή και εκ προθέσεως, ενίοτε και από παγκοσμίου βεληνεκούς ειδησεογραφικά πρακτορεία ως «Βόρεια Κύπρος» και αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία, ενώ δεν νοείται ως μέλος της διεθνούς κοινότητας ή υποκείμενο διεθνούς δικαίου, συνιστά μία μονομερώς ανακηρυγμένη οντότητα που εκτείνεται στα βορειοανατολικά της Κύπρου κατά μήκος της «Πράσινης Γραμμής» (300 χιλιόμετρα) και όπως επισήμως ονομάζεται «Παρεμβαλλόμενης γραμμής του Ο.Η.Ε. στην Κύπρο» ή άλλως «Γραμμής κατάπαυσης του πυρός», «Νεκρής Ζώνης», «Ουδέτερης Ζώνης». Η παράνομη αυτή αποσχιστική οντότητα, που αποτελεί προϊόν της τουρκικής εισβολής του 1974 και έκτοτε κατοχής της Κύπρου από την Τουρκία, τέμνει την Κύπρο σε δύο περιοχές, με την πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας την Λευκωσία, να εξακολουθεί να αποτελεί την μοναδική και δη βιαίως μοιρασμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης εν έτει 2015, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την επανένωση του ανατολικού και δυτικού Βερολίνου.

Η Μερσίλεια Αναστασιάδου είναι επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών

1 2 3 12